Cơ chế & Chính sách

Chính phủ điểm mặt những quy định 'kìm hãm sự phát triển'

Chính phủ điểm mặt những quy định 'kìm hãm sự phát triển'

Ngày 1/10, Chính phủ đã có báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước gửi Quốc hội. Báo cáo chỉ ra nhiều nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, không phù hợp thực tiễn. 
 

Quá trình rà soát cho thấy, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua đạt kết quả tích cực là chủ yếu. Tuy nhiên với mục đích, yêu cầu rà soát theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020, Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo này tập trung chủ yếu vào kết quả phát hiện và phương án xử lý các quy định pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển.

Hệ thống pháp luật cồng kềnh, khó hiểu

Theo đánh giá của Chính phủ, hệ thống pháp luật vẫn còn cồng kềnh, phức tạp với số lượng lớn văn bản dưới luật, nhất là văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ. Một số quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn; tính khả thi, tính dự báo chưa cao, ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống pháp luật.

Quy định bất cập trong một số văn bản quy phạm pháp luật mặc dù đã được phát hiện, nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung.

Một số quy định chưa đáp ứng yêu cầu “chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu” theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dẫn đến việc hiểu, áp dụng không thống nhất.

Điều khoản về thực hiện chuyển tiếp trong một số văn bản QPPL chưa đầy đủ, rõ ràng, gây khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật.

Chính phủ điểm mặt những quy định 'kìm hãm sự phát triển'
Hệ thống pháp luật còn cồng kềnh. Nguồn: PLO

Công tác thi hành pháp luật cũng còn những điều phải sửa đổi. Chẳng hạn, việc gắn kết giữa xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực pháp luật chưa thực sự hiệu quả, chưa phản ánh đầy đủ, kịp thời nhu cầu thực tiễn. Cơ chế đảm bảo cho người dân giám sát thi hành pháp luật còn chưa thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Theo báo cáo của Chính phủ, một số trường hợp ban hành văn bản QPPL chưa chú trọng đúng mức đến đánh giá tác động và các điều kiện bảo đảm thi hành, dẫn đến khó đi vào cuộc sống. Việc tổng kết thực tiễn thi hành văn bản QPPL trong một số trường hợp chưa được tiến hành kịp thời, hiệu quả.

Kết quả tổng hợp những phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bất cập của các văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, nhiều vướng mắc, bất cập xuất phát từ việc hiểu không đúng, không nắm vững nguyên tắc áp dụng pháp luật dẫn đến lúng túng, thậm chí áp dụng sai pháp luật.

Sẽ sửa đổi nhiều nội dung

Tại báo cáo dài 56 trang gửi Quốc hội cùng nhiều phụ lục đính kèm, Chính phủ cũng đã liệt kê hàng loạt quy định trong các lĩnh vực còn mâu thuẫn, chồng chéo, bất hợp lý. Điều đáng chú ý là, với mỗi quy định pháp luật “có vấn đề” được chỉ ra, Chính phủ cũng đưa ra phương án xử lý.

 

Chẳng hạn, liên quan đến quy định về điều kiện gia nhập thị trường, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp, Chính phủ đã rà soát 411 văn bản (57 luật, 261 nghị định, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 92 thông tư và thông tư liên tịch), phát hiện một số quy định mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập, không phù hợp thực tiễn

Một trong những quy định bất cập, không phù hợp thực tiễn trong lĩnh vực này được Chính phủ chỉ ra là quy định chưa rõ ràng, cụ thể về các trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh có thể yêu cầu người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp tại Luật Doanh nghiệp.

Cụ thể, nội dung quy định “trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh” tại điểm e khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014 là chưa rõ ràng. Cụ thể về các trường hợp người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, có thể dẫn đến sự tùy tiện trong thực thi, gây khó khăn cho các chủ thể khi thành lập doanh nghiệp.

Phương án xử lý được đưa ra là quy định cụ thể các trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp của người đăng ký thành lập doanh nghiệp tại các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp.

Một quy định bất cập khác là chưa có quy định về biện pháp khắc phục đối với hành vi “sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở” và cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý chuyên ngành và cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc yêu cầu doanh nghiệp thay đổi trụ sở làm việc để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở.

Luật Nhà ở năm 2014 quy định cấm “sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở”. Tuy nhiên, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý sử dụng nhà tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ mới chỉ quy định việc phạt tiền đối với hành vi “sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở”, chưa có quy định về biện pháp khắc phục hậu quả (buộc thực hiện việc chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn 6 tháng).

Đồng thời, pháp luật hiện nay chưa quy định về cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý chuyên ngành với cơ quan đăng ký kinh doanh để buộc doanh nghiệp phải thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh, cũng như để bảo đảm thực hiện quy định về việc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác. Điều này có thể làm suy giảm hiệu lực của quy định tại Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP nêu trên.

Phương án xử lý được Chính phủ đề xuất là bổ sung quy định về biện pháp khắc phục đối với hành vi “sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở” tại Điều 66 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, đồng thời bổ sung quy định về việc phối hợp giữa cơ quan quản lý chuyên ngành và cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc yêu cầu doanh nghiệp thay đổi trụ sở làm việc phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp.

Định hướng thời gian tới, Chính phủ khẳng định sẽ khẩn trương thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo các phương án đã được nêu để xử lý kịp thời các quy định pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn.

FOODEXPO là sự kiện toàn diện nhất của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam dien ra từ 4-6/10/2021 tai SECC Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam PHARMED 2020 được diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25/9/2021 tại SECC chia sẽ cơ hội gì khi đầu tư công đang là trọng điểm của giai đoạn năm 2021 đến 2025. - Hãy đến với hội nghị giao lưu trực tiếp cùng Giáo Sư Đặng Hùng Võ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận tổ chức “Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Bình Thuận” tại Thành phố Hồ chí Minh –:từ ngày 13 -16/5/2021 ày 16/5/2011 Hội chợ Vietnam Expo lần thứ 30 diễn ra từ 14-17/4/2021, tại Trung tâm triển lãm Quốc tế I.C.E, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2021 từ ngày 19-25/4/2021. Hội nghị đầu tư bất động sản... Thời gian: 8h - 17h Ngày 25/04/2021 ( Vào chủ nhật ) Địa điểm: Trực tiếp tại HCM - Diễn đàn FDI Việt Nam thường niên 2021 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 20 năm Chương trình vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại Việt Nam. Diễn đàn du lịch nội địa toàn quốc 2021 sẽ diễn ra ở Ninh Bình Lễ trao giải thưởng Thương Hiệu Vàng TPHCM sẽ diễn ra ngày 21-1-2021 tại GEM Center (quận 1). Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) WEF năm 2021 sẽ được tổ chức tại Singapore từ 13-16/5/2021, Hội thảo: “Phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025: Phân khúc nào phù hợp?”, Ngày 18/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh Chuẩn bị diễn ra 2 hội nghị thượng đỉnh nổi bật: Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2020 và Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2020 sẽ tổ chức vào tháng 11.2020 Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN +3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ), tổ chức vào ngày 29/8/2020 Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản Nông sản Thực phẩm - Vietnam PFA 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7/11/2020
Liên kết
a 1a 3a 5a 2a 4Bao
Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ 25.1 - 2.2.2021 Ban chấp hành T.Ư Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25.1.2021 - 2.2.2021 tại Hà Nội.khẩu trang vncareasean 2020BDS 24H.COM.VNBDS ONLINEtct RBNGK sai gonptscBDa 47A 39

Thương hiệu nổi tiếng

 • Thiết kế web Vườn Cảm Xúc
 • banner 7
 • KEM NGHIA
 • CO KHI LONG AN
 • AN PHUOC
 • BITIS
 • CP PHONG PHU
 • CP MAY NHA BE
 • CADIVI
 • DEN DIEN QUANG
 • MAY VIET TIEN
 • TAP DOAN LOC TROI
 • RAU QUA THUC PHAN AN GIANG
 • TIN NGHIA
 • LUONG THUC TIEN GIANG
 • NHUA DUY TAN
 • NHUA RANG DONG
 • CAO SU MIEN NAM
 • NHUA BINH MINH
 • PV GAS
 • PTSC
 • THIEN LONG
 • OPC
 • PNJ
 • SJC
 • MINH LONG
 • TIBIDI
 • dv phu nhuan
 • pin ac quy mien nam
 • thinh phat
 • Top