Cơ chế & Chính sách

Lĩnh vực công tác của Thủ tướng, 5 Phó thủ tướng

Lĩnh vực công tác của Thủ tướng, 5 Phó thủ tướng

Quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 Phó thủ tướng được ban hành ngày 22/4.

Theo quyết định này, Thủ tướng lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực như: Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước; chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng thể chế; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; địa giới hành chính; những vấn đề chung về thi đua khen thưởng; chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách Nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ dự trữ ngoại hối và các Quỹ khác của Nhà nước; phát hành công trái, trái phiếu của Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ theo dõi và chỉ đạo các bộ Quốc phòng, Công an; làm Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; Trưởng ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia...

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Giang Huy

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Cải cách hành chính; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; phòng chống tham nhũng; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm; đặc xá; cải cách tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo...

Ông Trương Hòa Bình giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các bộ Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc; Văn phòng Chính phủ; làm Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ...

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng chỉ đạo các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng vắng mặt và được Thủ tướng ủy nhiệm.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình. Ảnh: VGP

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình. Ảnh: VGP

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Ngoại giao và quan hệ đối ngoại; đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác biên giới và các vấn đề ở Biển Đông - Hải đảo; công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam; các vấn đề về nhân quyền.

Ông Phạm Bình Minh giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo Bộ Ngoại giao; làm Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; Phụ trách Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào; Trưởng ban chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền...

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh: VGP

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh: VGP

Phó thủ tướng Lê Minh Khái, theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: Khối kinh tế tổng hợp bao gồm Kế hoạch; Tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghèo; phát triển các loại hình doanh nghiệp; kinh tế tập thể, hợp tác xã; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Ông Khái giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội; Bảo hiểm tiền gửi.

Ông làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng các ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công...

Phó thủ tướng Lê Minh Khái. Ảnh: Giang Huy

Phó thủ tướng Lê Minh Khái. Ảnh: Giang Huy

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học và công nghệ; lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; thông tin và Truyền thông; văn hóa, du lịch, thể dục, thể thao; y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Ông Đam giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các bộ Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia TP HCM.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Giang Huy

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Giang Huy

Phó thủ tướng Lê Văn Thành theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: Công nghiệp; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thương mại - xuất nhập khẩu; xây dựng; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; chỉ đạo đảm bảo năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các công trình trọng điểm quốc gia; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Ông Thành theo dõi và chỉ đạo các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Tài nguyên và Môi trường.

Ông làm Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực; Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải...

Phó thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: Giang Huy

Phó thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: Giang Huy

Quyết định của Thủ tướng cũng nêu rõ, người đứng đầu Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, những vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

Thủ tướng phân công các Phó thủ tướng giúp theo dõi, chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng trong từng lĩnh vực công tác. Người đứng đầu Chính phủ không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, công việc đã phân công cho Phó thủ tướng.

Các Phó thủ tướng làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng; thay mặt Thủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Thủ tướng, Chính phủ và trước pháp luật về nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan được phân công theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

FOODEXPO là sự kiện toàn diện nhất của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam dien ra từ 4-6/10/2021 tai SECC Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam PHARMED 2020 được diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25/9/2021 tại SECC chia sẽ cơ hội gì khi đầu tư công đang là trọng điểm của giai đoạn năm 2021 đến 2025. - Hãy đến với hội nghị giao lưu trực tiếp cùng Giáo Sư Đặng Hùng Võ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận tổ chức “Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Bình Thuận” tại Thành phố Hồ chí Minh –:từ ngày 13 -16/5/2021 ày 16/5/2011 Hội chợ Vietnam Expo lần thứ 30 diễn ra từ 14-17/4/2021, tại Trung tâm triển lãm Quốc tế I.C.E, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2021 từ ngày 19-25/4/2021. Hội nghị đầu tư bất động sản... Thời gian: 8h - 17h Ngày 25/04/2021 ( Vào chủ nhật ) Địa điểm: Trực tiếp tại HCM - Diễn đàn FDI Việt Nam thường niên 2021 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 20 năm Chương trình vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại Việt Nam. Diễn đàn du lịch nội địa toàn quốc 2021 sẽ diễn ra ở Ninh Bình Lễ trao giải thưởng Thương Hiệu Vàng TPHCM sẽ diễn ra ngày 21-1-2021 tại GEM Center (quận 1). Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) WEF năm 2021 sẽ được tổ chức tại Singapore từ 13-16/5/2021, Hội thảo: “Phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025: Phân khúc nào phù hợp?”, Ngày 18/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh Chuẩn bị diễn ra 2 hội nghị thượng đỉnh nổi bật: Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2020 và Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2020 sẽ tổ chức vào tháng 11.2020 Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN +3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ), tổ chức vào ngày 29/8/2020 Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản Nông sản Thực phẩm - Vietnam PFA 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7/11/2020
Liên kết
a 1a 3a 5a 2a 4Bao
Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ 25.1 - 2.2.2021 Ban chấp hành T.Ư Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25.1.2021 - 2.2.2021 tại Hà Nội.khẩu trang vncareasean 2020BDS 24H.COM.VNBDS ONLINEtct RBNGK sai gonptscBDa 47A 39

Thương hiệu nổi tiếng

 • Thiết kế web Vườn Cảm Xúc
 • banner 7
 • KEM NGHIA
 • CO KHI LONG AN
 • AN PHUOC
 • BITIS
 • CP PHONG PHU
 • CP MAY NHA BE
 • CADIVI
 • DEN DIEN QUANG
 • MAY VIET TIEN
 • TAP DOAN LOC TROI
 • RAU QUA THUC PHAN AN GIANG
 • TIN NGHIA
 • LUONG THUC TIEN GIANG
 • NHUA DUY TAN
 • NHUA RANG DONG
 • CAO SU MIEN NAM
 • NHUA BINH MINH
 • PV GAS
 • PTSC
 • THIEN LONG
 • OPC
 • PNJ
 • SJC
 • MINH LONG
 • TIBIDI
 • dv phu nhuan
 • pin ac quy mien nam
 • thinh phat
 • Top