Cơ chế & Chính sách

Thủ tướng: Không để sân trước sân sau, hành chính quan liêu

Thủ tướng: Không để sân trước sân sau, hành chính quan liêu

 Thủ tướng yêu cầu phải tạo ra một Ủy ban quản lý vốn nhà nướchiện đại, chuyên nghiệp, thúc đẩy hiệu quả của DNNN. Con đường đấy là khó hơn nhưng Thủ tướng tin rằng, tất cả đều nhất trí lựa chọn. Bởi nếu chỉ để tạo ra một cơ quan kiểu cũ, hành chính, quan liêu thì “không cần thành lập thêm”.

2,3 triệu tỷ đồng: Không để tồn tại sự quan liêu

Chiều ngày 30/9, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự lễ ra mắt Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một cơ quan chuyên trách trong việc quản lý vốn nhà nước tại DN, thay vì phân tán tại các bộ ngành như lâu nay.

Tổng hợp báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2017, giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu nhà nước của 19 tập đoàn, tổng công ty được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Ủy ban là trên 1 triệu tỷ đồng, tổng giá trị tài sản là hơn 2,3 triệu tỷ đồng.

Thủ tướng: Không để sân trước sân sau, hành chính quan liêu
Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại DN chính thức ra đời.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế là nhu cầu cơ bản đã Đảng, nhà nước đặt ra từ lâu.

Việc ra đời của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN là một bước quan trọng để phân biệt rõ hơn, tách bạch hơn chức năng quản lý nhà nước của các bộ ngành với chức năng kinh doanh của DN.

Việc 19 tập đoàn, tổng công ty chuyển về trực thuộc Ủy ban thì Ủy ban sẽ quản lý số vốn hơn 1 triệu tỷ đồng, với tổng tài sản 2,3 triệu tỷ đồng tại DN. Thủ tướng khẳng định rằng điều đó không có nghĩa vai trò của các bộ giảm đi, mà còn tăng lên hơn nữa. Vai trò ấy thể hiện trong việc thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực bộ phụ trách.

“Những đơn vị về đây là những đơn vị trọng yếu, then chốt của nền kinh tế Việt Nam - những DN có vị trí rất lớn chứ không phải nắm giữ lượng vốn lớn, tài sản lớn”, Thủ tướng đánh giá.

Tại buổi ra mắt, Thủ tướng đã đưa ra 2 con đường phải lựa chọn khi Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN ra đời. Một là xây dựng một Ủy ban chuyên nghiệp hiện đại, từ đó thúc đẩy cải cách mạnh mẽ các DNNN, nâng cao hiệu quả của DN. Con đường thứ hai là ra đời một cơ quan quan liêu kiểu cũ, tạo thành gánh nặng cho DN và đất nước.

“Hai con đường đó chọn con đường nào?”, Thủ tướng hỏi. “Hôm nay, tôi tuyên bố chúng ta lựa chọn con đường thứ nhất”, Thủ tướng khẳng định.

Con đường ấy là tạo ra một Ủy ban hiện đại, chuyên nghiệp, thúc đẩy hiệu quả của DNNN. Con đường ấy là khó hơn nhưng Thủ tướng tin rằng tất cả đều nhất trí lựa chọn. Bởi nếu chỉ để tạo ra một cơ quan kiểu cũ, hành chính, quan liêu thì “không cần thành lập thêm”.

Thủ tướng: Không để sân trước sân sau, hành chính quan liêu
DNNN giữ vị trí trọng yếu trong nền kinh tế.
Không để sân trước sân sau

Để thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhanh chóng kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy theo tinh thần tinh gọn, hiệu quả, tuyển dụng cán bộ đúng năng lực, có phẩm chất, không để kẽ hở cho tham nhũng tiêu cực...

Thủ tướng cũng nhắc lại vụ việc của Vinashin làm bài học để Ủy ban có thể bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại 19 DN.

Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng phải tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của DN, giám sát chặt để không xảy ra thất thoát vốn nhà nước, tham nhũng, tránh việc sân trước, sân sau. “Thực sự mặt tốt của DNNN rất lớn, nhưng tình trạng thất thoát cũng không phải là nhỏ”, ông nhắc nhở.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ có DN thuộc diện chuyển giao đại diện vốn chủ sở hữu về Ủy ban cần phối hợp với Ủy ban để chuyển giao ngay, không chậm trễ, không để phức tạp, sai sót xảy ra, không để khoảng trống pháp lý ảnh hưởng quá trình chuyển giao.

Nhắn nhủ đến các DN, Thủ tướng nhắc lại lời của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh “hãy tự cứu trình trước khi trời cứu”, mình phải tự lo cho mình, phát huy năng động, sáng kiến, chủ động phát triển trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ở đó, vai trò của Chủ tịch, Tổng giám đốc DN phải được phát huy.

Theo Thủ tướng, một giám đốc, một chủ tịch giỏi thì mọi việc hết sức tốt đẹp. Còn nếu co lại, không dám làm gì, để thất thoát thì trách nhiệm là rất lớn.

“Hãy chống tham nhũng tiêu cực, sân trước sân sau, người nhà trong kinh doanh, không để phức tạp xảy ra như một số vụ việc đã mắc phải”, Thủ tướng nhắc lại.

Đáp lời Thủ tướng, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban cho biết đã sẵn sàng nhận chuyển giao các DN về Ủy ban.

Về công tác cán bộ, Ủy ban đã xây dựng Đề án vị trí việc làm;, làm việc với các Bộ, ngành có liên quan, SCIC và Bộ Nội vụ để lên phương án tiếp nhận, điều chuyển biên chế, tuyển dụng; xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị của Ủy ban để ban hành ngay sau khi có Nghị định của Chính phủ. Ủy ban đã xây dựng hệ thống các quy chế nghiệp vụ và quản trị nội bộ gồm hơn 40 quy chế, bao gồm: 07 quy chế nghiệp vụ, 28 quy chế quản trị nội bộ và 09 quy chế/Đề án khác.

Đáng chú ý, Ủy ban đã nghiên cứu xây dựng phần mềm Bộ chỉ số giám sát, đánh giá hiệu quả doanh nghiệp để kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp được giao quản lý. Bộ Chỉ số bao gồm các chỉ số chung và chỉ số riêng theo ngành/lĩnh vực, có xem xét với tương quan ngành trong toàn thị trường. Hệ thống này cũng sẽ giảm thiểu thời gian lập, gửi và tổng hợp báo cáo của doanh nghiệp đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo quy định hiện hành nhờ hệ thống mạng và phần mềm chuyên biệt phục vụ tổng hợp, phân tích và xử lý dữ liệu.

Dự kiến khi tiếp nhận doanh nghiệp, Ủy ban sẽ triển khai kết nối để cập nhật tình hình hoạt động của doanh nghiệp thường xuyên liên tục, phấn đấu cập nhật giám sát đầy đủ tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ; được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn. Nghị định nêu rõ Ủy ban có Chủ tịch và không quá 04 Phó Chủ tịch. Chủ tịch và Phó Chủ tịch do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức gồm: Vụ Nông nghiệp; Vụ Công nghiệp; Vụ Năng lượng; Vụ Công nghệ và hạ tầng; Vụ Tổng hợp; Vụ Pháp chế, kiểm soát nội bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Trung tâm thông tin.
Nghị định nêu rõ Ủy ban có Chủ tịch và không quá 04 Phó Chủ tịch. Chủ tịch và Phó Chủ tịch do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

VSMCamp và CSMOSummit 2020 với 6 workshops cùng diễn ra từ 05/11 đến 08/11/2020 tại hai đầu cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Chuẩn bị diễn ra 2 hội nghị thượng đỉnh nổi bật: Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2020 và Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2020 sẽ tổ chức vào tháng 11.2020 Lễ công bố trực tuyến sẽ diễn ra vào 9h00 ngày 15 tháng 09 năm 2020, trên các nền tảng: Báo điện tử VietNamNet và Vietnam Report. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trực tiếp đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm 2020. Sự kiện diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế Đô thị thông minh châu Á (Smart City Asia 2020) diễn ra từ ngày 3-5/9 tại TP Hồ Chí Minh. Từ ngày 30/7 đến 5/8/2020 tại TP. Đà Nẵng sẽ diễn ra Lễ hội "Tuyệt vời Đà Nẵng 2020" (Danang Fantastic Festival 2020). Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN +3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ), tổ chức vào ngày 29/8/2020 Bình chọn danh hiệu "Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu” năm 2020. gủi hô so về trước ngày 15/8/2020. Diễn đàn Cấp cao về Năng lượng Việt Nam năm 2020 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì, dự kiến diễn ra vào ngày 22/7, Diễn đàn BĐS Công nghiệp Việt Nam - lần 2 với chủ đề “Thời cơ vàng trong vận hội mới” dự kiến diễn ra ngày 19/6/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản Nông sản Thực phẩm - Vietnam PFA 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7/11/2020 Đối thoai doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia EVFTA; ngày 19 tháng 6 năm 2020, số 45 Đinh Tiên Hoàng
Liên kết
a 1a 3a 5a 2a 4Bao
asean 2020BDS 24H.COM.VNBDS ONLINEtct RBNGK sai gonptscBDa 47A 39

Thương hiệu nổi tiếng

 • Thiết kế web Vườn Cảm Xúc
 • banner 7
 • KEM NGHIA
 • CO KHI LONG AN
 • AN PHUOC
 • BITIS
 • CP PHONG PHU
 • CP MAY NHA BE
 • CADIVI
 • DEN DIEN QUANG
 • MAY VIET TIEN
 • TAP DOAN LOC TROI
 • RAU QUA THUC PHAN AN GIANG
 • TIN NGHIA
 • LUONG THUC TIEN GIANG
 • NHUA DUY TAN
 • NHUA RANG DONG
 • CAO SU MIEN NAM
 • NHUA BINH MINH
 • PV GAS
 • PTSC
 • THIEN LONG
 • OPC
 • PNJ
 • SJC
 • MINH LONG
 • TIBIDI
 • dv phu nhuan
 • pin ac quy mien nam
 • thinh phat
 • Top