Hiệp hội - Địa phương

Trà Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Trà Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
 

Tối ngày 23/4/2017, tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (5/1992 - 5/2017), 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017).
 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai) cho lãnh đạo tỉnh Trà Vinh.

Đến dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ông, bà nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

 

Về phía tỉnh Trà Vinh, có ông Trần Trí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Trà Vinh; ông Đồng Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; quý mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các ông, bà Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần của Trung ương và địa phương; lãnh đạo các địa phương, chức sắc các tôn giáo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh…

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

 

Đọc diễn văn quan trọng tại buổi lễ, ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhấn mạnh: Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc, 42 năm sau giải phóng, đặc biệt là sau 25 năm tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn, Đảng bộ và nhân dân Trà Vinh đã đoàn kết, phấn đấu khắc phục khó khăn, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa tỉnh nhà từng bước phát triển. Kinh tế liên tục đạt mức tăng trưởng khá, GRDP tăng trưởng bình quân trên 11%/năm trong 25 năm qua, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất nông nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng không ngừng được đầu tư xây dựng… Đặc biệt, một số công trình trọng điểm của Trung ương đầu tư trên địa bàn đã đưa vào sử dụng như: Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu; cầu Cổ Chiên; Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải… đã góp phần cho kinh tế Trà Vinh không ngừng phát triển trong những năm qua. Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng; bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy; tín ngưỡng tôn giáo được tôn trọng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân luôn được củng cố và tăng cường; lực lượng vũ trang được xây dựng theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn, triển khai thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn được củng cố, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy… Đạt được những thành tựu quan trọng trên là kết quả của tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt khó vươn lên của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cùng với sự đóng góp của người dân Trà Vinh đang sinh sống, làm việc ngoài tỉnh, sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành bạn. Chặng đường 25 năm chưa phải là dài, nhưng đối với một tỉnh có xuất phát điểm thấp thì những thành tựu đạt được nêu trên là rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

 

 Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ông Đồng Văn Lâm tặng hoa và tiếp thu phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đạt được trong suốt thời gian qua. Thủ tướng khẳng định những thành tựu trên đã từng bước làm thay đổi diện mạo của tỉnh, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Đây là niềm tin, động lực to lớn, là cơ sở vững chắc để Trà Vinh tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

 

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo 05 nội dung trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tỉnh Trà Vinh cần phấn đấu thực hiện tốt trong thời gian tới, đó là: (1) Trà Vinh cần rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực, chú trọng hình thức hợp tác công - tư nhằm từng bước phát triển hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm có tính liên vùng để từ đó khai thông tốt hơn nữa khả năng kết nối đa lĩnh vực với các tỉnh Tây Nam Bộ. (2) Cần ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao. Thực hiện liên kết chuỗi giá trị và phát triển theo tư duy cụm ngành. Chú trọng khâu then chốt là tạo dựng những thương hiệu nông sản địa phương mang bản sắc Trà Vinh. (3) Cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu đến năm 2020 tăng lên trên 5.000 doanh nghiệp, gấp 3 lần số doanh nghiệp hiện nay. (4) Cần thực hiện tốt các chính sách về lao động, việc làm, chương trình giảm nghèo đa chiều. Quan tâm chăm lo cho các gia đình có công, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc Khmer. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, giúp nhau cùng tiến bộ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh và giàu mạnh. (5) Các cấp ủy chính quyền cần không ngừng nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng bộ máy hành chính kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc.

 

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ niềm tin, với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tỉnh Trà Vinh nỗ lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Trà Vinh vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng, an ninh, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, nhà nước và nhân dân.

 

Đại biểu tham dự lễ

 

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh (đây là lần thứ hai Trà Vinh đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất). Ngoài ra, đại diện các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã trao tượng trưng cho tỉnh Trà Vinh số tiền gây Quỹ An sinh xã hội khoảng 250 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được tỉnh Trà Vinh triển khai vào công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Bình chọn danh hiệu "Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu” năm 2020. gủi hô so về trước ngày 15/8/2020. Diễn đàn Cấp cao về Năng lượng Việt Nam năm 2020 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì, dự kiến diễn ra vào ngày 22/7, Diễn đàn BĐS Công nghiệp Việt Nam - lần 2 với chủ đề “Thời cơ vàng trong vận hội mới” dự kiến diễn ra ngày 19/6/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Giao lưu trực tuyến vơi các doanh nghiệp Liên bang Nga, Tư 9 - 12g ngày 19/06/2020 (Sử dụng phần mềm ZOOM) Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thời gian vào ngày 27/6/2020 thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản Nông sản Thực phẩm - Vietnam PFA 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7/11/2020 Lễ hội "Tuyệt vời Đà Nẵng 2020" dự kiến diễn ra vào tháng 6-2020 Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp dự kiến diễn ra đầu tháng 5-2020, sẽ được tổ chức trực tuyến Đối thoai doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia EVFTA; ngày 19 tháng 6 năm 2020, số 45 Đinh Tiên Hoàng Hoa hậu Doanh Nhân Việt Nam Quốc Tế 2020 dự kiến sẽ tổ chức Vòng Sơ tuyển vào Ngày 01/08/2020. tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Festival Huế lần thứ XI diễn ra từ ngày 1-4-2020 đến 6-4-2020, Chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới”. Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân ĐBSCL tại Cần Thơ, Ngày 10 tháng 12 năm 2019.
Liên kết
a 1a 3a 5a 2a 4Bao
asean 2020BDS 24H.COM.VNBDS ONLINEtct RBNGK sai gonptscBDa 47A 39

Thương hiệu nổi tiếng

 • Thiết kế web Vườn Cảm Xúc
 • banner 7
 • KEM NGHIA
 • CO KHI LONG AN
 • AN PHUOC
 • BITIS
 • CP PHONG PHU
 • CP MAY NHA BE
 • CADIVI
 • DEN DIEN QUANG
 • MAY VIET TIEN
 • TAP DOAN LOC TROI
 • RAU QUA THUC PHAN AN GIANG
 • TIN NGHIA
 • LUONG THUC TIEN GIANG
 • NHUA DUY TAN
 • NHUA RANG DONG
 • CAO SU MIEN NAM
 • NHUA BINH MINH
 • PV GAS
 • PTSC
 • THIEN LONG
 • OPC
 • PNJ
 • SJC
 • MINH LONG
 • TIBIDI
 • dv phu nhuan
 • pin ac quy mien nam
 • thinh phat
 • Top