Sự kiện

Mời tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018

Hướng dẫn tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018

Căn cứ Quy chế Giải thưởng Sao Vàng đất Việt của Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UBTƯ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - cơ quan thường trực giải thưởng hướng dẫn tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2018 như sau:

1- Đăng ký tham gia giải thưởng

1.1       Đối tượng và quyền đăng ký tham gia:

Tất cả các doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh theo pháp luật Việt Nam, trừ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, tự nguyện tuân thủ Quy chế Giải thưởng và các qui định của cơ quan thuờng trực tổ chức giải thưởng, đều được quyền tham gia giải thưởng theo đúng hướng dẫn này.

Doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo hiểm xã hội cho người lao động đến hết tháng 6/2018 (Sau khi doanh nghiệp đăng ký tham gia, Ban Tổ chức sẽ thông qua cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội để xác minh vấn đề này).

Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia bình xét đối với tên thương hiệu chung của doanh nghiệp hoặc các thương hiệu (nhãn hiệu) thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.

1.2       Quy trình đăng ký tham gia: 

Lấy mẫu hồ sơ: Doanh nghiệp có thể lấy mẫu hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng tại địa chỉ Website: http://www.dntvn.org.vn  hoặc liên hệ trực tiếp với Văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: số 64 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 024.3.8228227 / 024.62631961; Email: doanhnhantre@dntvn.org.vn để được cung cấp và hướng dẫn.

Khai hồ sơ: 

- Doanh nghiệp truy cập đường link sau để đăng ký tham gia Giải thưởng:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGxXcd4IUcu7Gh5b9TvlmXmQskRJVJx_KIIWqJ-HRojPkhBg/viewform?c=0&w=1 

(có thể vào website http://www.dntvn.org.vn để truy cập link này).

- Sau khi đăng ký online, doanh nghiệp khai hồ sơ đầy đủ về nội dung và theo đúng bố cục hướng dẫn trong Mẫu hồ sơ; thông tin khai trong hồ sơ phải đảm bảo tính trung thực. Khi doanh nghiệp được chọn qua vòng sơ tuyển, Ban tổ chức sẽ phân công đoàn thẩm định đến doanh nghiệp đánh giá và kiểm tra thực tế.

Hồ sơ làm thành 02 bộ và được đóng thành quyển khổ A4, dán gáy (không dùng gáy xoắn, kẹp file) để thuận tiện cho Ban tổ chức trong việc sắp xếp, đọc nghiên cứu hồ sơ.

Danh mục tài liệu trong hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng gồm: 

1. Phiếu đăng ký tham gia (theo mẫu SV-01)

2. Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của thương hiệu đăng ký tham gia Giải thưởng (theo mẫu SV-02)

3. Logo thương hiệu đăng ký tham gia Giải thưởng (dạng file thiết kế) gửi email theo địa chỉ doanhnhantre@dntvn.org.vn với tiêu đề theo cú pháp “LOGO ”.

4. Bản tóm tắt thông tin hồ sơ theo mẫu (điền tại đường link nêu tại Mục 1.2).

5. Bản sao các tài liệu liên quan chứng minh cho các thông tin trong báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của thương hiệu đăng ký tham gia Giải thưởng:

5.1. Tài liệu bắt buộc:

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2016, 2017 (Khuyến khích đã được kiểm toán)

- Bản sao đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

5.2. Tài liệu cung cấp thêm nếu có:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Sở Khoa học Công nghệ hoặc Sở Tài nguyên Môi trường

- Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng

- Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

- Các loại chứng chỉ, chứng nhận về: quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội,…

- Các tài liệu, giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia tại Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, thành phố (nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh) hoặc nộp qua Văn phòng đại diện của Báo Diễn đàn doanh nghiệp, Báo Đầu tư tại 3 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại những địa phương chưa có tổ chức Hội Doanh nhân trẻ thì nộp tại Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.

- Đối với các doanh nghiệp trực thuộc các Bộ, ngành thì liên hệ nộp hồ sơ cho Đoàn Thanh niên của Bộ, ngành.

- Các doanh nghiệp đã đoạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt, các doanh nghiệp lớn của Trung ương và một số trường hợp đặc biệt khác có thể đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

+ Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia

- Hạn nộp hồ sơ về các đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận nêu trên là trước ngày 05/11/2018.

- Các đơn vị tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp (được gọi là các đơn vị đề cử) sẽ có trách nhiệm phối hợp với các sở, phòng, ban chức năng có liên quan của địa phương hoặc bộ, ngành xem xét lựa chọn các hồ sơ đủ điều kiện để đề cử và gửi hồ sơ cùng công văn đề cử về Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trước ngày 10/11/2018.

2- Đăng ký ngành hàng xét trao giải thưởng năm 2018

Doanh nghiệp đăng ký một mã ngành nghề duy nhất theo Hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và khai tại trang bìa của Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng.

3- Qui trình bình chọn 

3.1. Tổ chức sơ tuyển: Dự kiến thời gian ngày 15/11 – 20/11/2018

Căn cứ hồ sơ do các đơn vị đề cử lên, UBTƯ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tổ chức công tác sơ tuyển cấp Trung ương, gồm các bước: 

+ Văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nghiên cứu các hồ sơ đăng ký, căn cứ Quy chế và tiêu chí bình chọn, chọn ra những hồ sơ hợp lệ trình Hội đồng sơ tuyển xem xét; Sắp xếp nhóm ngành hàng căn cứ vào đăng ký Mã ngành nghề của doanh nghiệp; Lập báo cáo về tình hình hồ sơ đăng ký trình lên Hội đồng sơ tuyển.

+ Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018 tổ chức bình chọn theo các nhóm ngành hàng để chọn ra tối đa 250 thương hiệu tiêu biểu đáp ứng cao nhất các tiêu chí bình chọn của giải thưởng. Đồng thời, Hội đồng sơ tuyển thành lập các đoàn thẩm định thực tế để đi thẩm định các hồ sơ được bình chọn.

+ Kết quả sơ tuyển được đăng công khai trên website http://www.dntvn.org.vn để trưng cầu ý kiến công chúng.  

3.2. Tổ chức thẩm định thực tế: Dự kiến thời gian từ 20/11 – 05/12/2018

Hội đồng sơ tuyển triển khai công tác thẩm định thực tế tại các doanh nghiệp có thương hiệu được bình chọn qua vòng sơ tuyển. Các đoàn thẩm định thực tế có trách nhiệm thẩm định, xác định tính chính xác của các hồ sơ tham dự, nắm bắt thêm thông tin liên quan đến doanh nghiệp, các thương hiệu và lập báo cáo kết quả trình lên Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc (công tác thẩm định có hướng dẫn riêng).

3.3. Tổ chức bình chọn chung tuyển: Dự kiến thời gian: ngày 08/12 - 10/12/2018

Thành lập Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018 gồm đại diện các Bộ, Ban, ngành, các chuyên gia và đại diện báo chí. Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc căn cứ vào các tiêu chí sẽ chọn ra những thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu nhất nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018. 

4- Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018

Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018 sẽ được tổ chức trọng thể nhân dịp kỷ niệm 25 Phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

5- Giải thưởng và quyền lợi của doanh nghiệp có thương hiệu đoạt giải

- Bằng Chứng nhận Sao Vàng đất Việt 2018 (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) do UBTƯ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cấp.

- Được nhận Biểu trưng Sao Vàng đất Việt và xếp hạng TOP10, TOP100 hoặc TOP200 thương hiệu Việt Nam.

- Quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt có ghi rõ năm được nhận giải, thời gian được sử dụng, khai thác tính từ khi nhận Giải thưởng đến thời điểm tổ chức Lễ Trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt lần kế tiếp.

- Được ưu tiên, ưu đãi tham gia các hội chợ, triển lãm, các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.

- Logo thương hiệu đoạt giải được triển lãm trang trọng, miễn phí tại một khu riêng trong Hội chợ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế (nếu tổ chức) cùng với Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt.

- Được giới thiệu trong sách “Sao Vàng đất Việt - Những thương hiệu tiêu biểu Việt Nam” do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát hành.

- Được hưởng các lợi ích từ chương trình quảng bá hình ảnh Giải thưởng Sao Vàng đất Việt ở trong nước và quốc tế.

6- Trách nhiệm của doanh nghiệp 

- Khi tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018, các doanh nghiệp cần tuân thủ Qui chế Giải thưởng và các yêu cầu nêu trong Hướng dẫn chi tiết này.

- Các doanh nghiệp có thương hiệu khi được bình chọn nhận Giải thưởng sẽ ký Cam kết về khai thác và sử dụng biểu trưng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018 theo mẫu.

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp khẳng định năng lực cạnh tranh và nâng cao uy tín thương hiệu của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trân trọng hướng dẫn và đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia và góp phần vào thành công của Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2018. 

TT ĐCT UBTƯ HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM

 

 • XIN LIÊN HỆ:
 • PV Hoàng Hải – E: hoanghaidntm@gmail.com   *   DD: 0913 234 937
Năm 2022, Hà Nội tiếp tục thực hiện Chương trình Khuyến mại tập trung kích cầu tiêu dùng, du lịch...giúp các doanh nghiệp tham gia giảm lượng hàng tồn kho trong tháng 5, 7,11/2021 với mức giảm từ 30% đến 70%. Mời tham gia chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ ....Dự kiến trong 3 ngày, từ ngày 20 – 22/5/2022 Sắp diễn ra Hội nghị Giao thương trực tuyến đồ uống Việt Nam - Trung Quốc 2022, dự kiến diễn ra vào Thứ Năm và thứ Sáu, ngày 05 và 06 tháng 5 năm 2022. Diễn đàn kinh tế Tp. Hồ Chí Minh năm 2022 Với chủ đề "Kinh tế số: Động lực tăng trưởng và phát triển Tp. Hồ Chí Minh trong tương lai" sẽ diễn ra từ ngày 14-16/4 . Ninh Bình chuẩn bị lễ kỷ niệm 200 năm Danh xưng và 30 năm tái lập tỉnh (1/4/1992-1/4/2022). Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ ngày 7/3/2022. Khách sạn Sheraton, số 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội “Triển lãm Quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 29 – Vietnam Medi-Pharm 2022, Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 11 – 14 / 05 / 2022 tại Cung Văn hoá Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội Từ ngày 9 - 11/3/2022 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Đây là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 Năm 2022, Bộ Công Thương phối hợp cùng các Bộ, Ngành tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8 và Lễ Công bố các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG (dự kiến vào quý IV năm 2022). Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2021 và Diễn đàn các nhà Lãnh đạo Doanh nghiệp dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2021 theo hình thức tích hợp FOODEXPO là sự kiện toàn diện nhất của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam dien ra từ 4-6/10/2021 tai SECC Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận tổ chức “Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Bình Thuận” tại Thành phố Hồ chí Minh –:từ ngày 13 -16/5/2021 ày 16/5/2011
Liên kết
a 1a 3a 5a 2a 4Bao
Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ 25.1 - 2.2.2021 Ban chấp hành T.Ư Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25.1.2021 - 2.2.2021 tại Hà Nội.khẩu trang vncareasean 2020tct RBNGK sai gonptscBDa 47A 39

Thương hiệu nổi tiếng

 • Thiết kế web Vườn Cảm Xúc
 • banner 7
 • KEM NGHIA
 • CO KHI LONG AN
 • AN PHUOC
 • BITIS
 • CP PHONG PHU
 • CP MAY NHA BE
 • CADIVI
 • DEN DIEN QUANG
 • MAY VIET TIEN
 • THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM 2021 VINH DANH NHỮNG DOANH NGHIỆP VƯỢT THÁCH THỨC, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & TĂNG TRƯỞNG TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
 • TAP DOAN LOC TROI
 • RAU QUA THUC PHAN AN GIANG
 • TIN NGHIA
 • LUONG THUC TIEN GIANG
 • NHUA DUY TAN
 • NHUA RANG DONG
 • CAO SU MIEN NAM
 • NHUA BINH MINH
 • PV GAS
 • PTSC
 • THIEN LONG
 • OPC
 • PNJ
 • SJC
 • MINH LONG
 • TIBIDI
 • dv phu nhuan
 • pin ac quy mien nam
 • thinh phat
 • Top